30/11/11

Violència de génere


Col·laboració amb La Directa, quaderns d'Illacrua.
Il·lustració per l'estrevista a l'organització Tamaia.

10/11/11

Firmar sin saber sabiendo que no sabes

Taller gratuito sobre ilustración de prensa "Estirar del fil" organizado por Michael Mágoz y Miguel Montaner, editores de Pandemia Fanzine.