9/12/09

OCULTURA

Imatge per l' Artafacta de desembre.

3/12/09

Impostura


Nova col·lavoració amb el periòdic independent Diagonal.
2/12/09

ÑORAR


Col·laboració amb el projecte Artafacta. Entregat fora de termini... la pròxima serà.