30/11/11

Violència de génere


Col·laboració amb La Directa, quaderns d'Illacrua.
Il·lustració per l'estrevista a l'organització Tamaia.