5/6/08

Cartell per al Nou Folk Barris. Al CC Les Basses.