28/4/08

40 aniversari del maig del 68. Col·laboració amb el periodico Diagonal.